KNMT gevisiteerd

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, hebben wij onze praktijk laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Deze kijken naar of de praktijk de zaken goed organiseert, of de praktijk wet- en regelgeving naleeft en of de patiƫnt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van de visitatie ontvangen wij als praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met dit rapport kunnen wij onze praktijk verder verbeteren en geboden kwaliteit waarborgen. Doordat wij gevisiteerd zijn door het KNMT, kunt u er vanuit gaan dat in onze praktijk kwaliteit voorop staat!

Datum KNMT-visitatie: 2018.

Kuypers Mondzorg
Gorinchem

Mozartstraat 3
4207 DS Gorinchem

Maandag t/m vrijdag
08:15 - 17:00

0183 - 648 644
info@kuypersmondzorg.nl